Sianko dobrych uczynkówAdwent jest okresem przemiany i przygotowania serc na przyjście Pana.Najlepszym sposobem przemiany jest pełnienie dobra w swoim środowisku, pełnienie czynów wynikających z miłości, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, Mnieście uczynili" (Mt 25,40). Chcemy pomóc dzieciom w zbieraniu dobrych uczynków i dlatego stawiamy w przedszkolu pusty żłóbek, do którego dziecko za każdy dobry uczynek wkłada jedną słomkę siana do żłóbka. Jest to dar dziecka dla Bożego Dzieciątka na pamiątkę Jego urodzin. Potem jak uzbieramy już sianko dobrych uczynków położymy na nim małe Dzieciątko Jezus.