Tworzymy Różę Modlitewną Rodziców za dzieci

teksty ze strony: http://www.rozaniecrodzicow.pl

Bardzo serdecznie zachęcam naszych przedszkolnych rodziców do zapisania się do róży różańcowej - w przedszkolu jest wywieszona lista dla chętnych rodziców.

Do utworzenia 1 róży potrzeba 20 rodziców, którzy zadeklarowaliby codzienną chęć modlitwy w intencji swoich dzieci (1 dziesiątka różańca).

W trakcie tej modlitwy prosimy Pana Jezusa o łaskę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice-dzieci, o to aby skutki naszych (czyli rodziców) grzechów, nie dotykały dzieci oraz o pełnię błogosławieństwa Bożego dla dzieci.

Obecnie powstało ponad 100 róż (czyli ponad 2000 modlących się rodziców!), jednak liczba ta wciąż rośnie. Powstała również pierwsza róża poza granicami Polski.

Szczególnie zachęcamy do samodzielnego tworzenia róż we własnym środowisku, wspólnocie, parafii, rodzinie, kręgu znajomych itp... Istnieją już róże we wspólnotach lokalnych, w szkołach itp.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

  1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
  2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.
  3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!).

Intencje:

  • Prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
  • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
  • Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
  • O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
  • W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Co należy zrobić aby uczestniczyć w takiej róży? Jak ją założyć?

1. Zadeklarować się że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowaś... x10, Chwała ....) w intencji własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób które uczestniczą w róży. - ma to być modlitwa z wiarą - patrz List apostolski Ojca Św. Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae". Modlimy się u siebie w domu.

2. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych tj. przesuwamy się o 1 do przodu; np. jeśli odmawiałem 1 radosną, to za miesiąc 2 radosną, a w kolejnym 3 -cią itd., zgodnie z następstwem Różańca św. Osoba która odmawia 1. tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca tj. Wierzę w Boga..., Ojcze nasz ... ; 3 x Zdrowaś ... (o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu ... .

3. Zgłosić się do inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami - podając kto się będzie modlił, za kogo, i adres lub inny sposób kontaktu np. telefon). Można również przyjąć na siebie odpowiedzialność za moderowanie takiej róży (dla moderatora takiej róży). Zaproponować Świętego patrona róży. Dbać o swój rozwój duchowy i mówić o tym dziele innym, zachęcać innych do takiej właśnie formy modlitwy za dzieci.