Odpowiedzialność, pasja i miłość

Przedszkole prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku. Jego celem jest wspieranie rodziców
w wychowywaniu dzieci w duchu wiary Katolickiej.
 

O nas

Przedszkole Niepubliczne "Anielinek" w Otwocku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek jest placówką niepubliczną wychowującą dzieci w wierze rzymsko-katolickiej. Jego celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci w duchu wiary katolickiej. Przedszkole zlokalizowane jest przy Domu Generalnym Zgromadzenia.

Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko uczy się rozumieć siebie, innych, otaczający świat, a także poznaje Boga i uczy się z Nim rozmawiać poprzez modlitwę. Jest tu realizowany program edukacji zatwierdzony przez MEN, rozszerzony o cały szereg zajęć dodatkowych takich jak religia, rytmika, plastyka, język angielski, matematyka, logopedia, taniec towarzyski.

Dodatkowo organizujemy wycieczki, które mają na celu przede wszystkim poznawanie i rozmiłowanie w ojczystym kraju; rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszej Polski, poznanie jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.

Wszystkie nasze działania mają za zadanie służyć coraz lepszemu funkcjonowaniu Przedszkola, lepszej współpracy z rodzicami powierzonych nam dzieci a przede wszystkim dzieciom, które w naszej placówce podejmują trud wzrostu i rozwoju swojego "małego człowieczeństwa". Zadaniem wspólnoty wychowawczej Przedszkola jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska społecznego i przedszkolnego oraz nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego w placówce.

Najważniejszą według nas cechą dobrego Przedszkola jest jego rodzinna atmosfera i współdziałanie wszystkich osób odpowiedzialnych za rozwój konkretnego dziecka. Wówczas bowiem w pełnym zaufaniu, akceptacji i życzliwości można poruszać w rozmowach różne trudne tematy dotyczące zarówno wychowania dzieci jak i działalności Przedszkola. W swojej codziennej pracy staramy się wspierać rodziców w ich trudzie wychowywania małego człowieka.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek


7:00 - 17:00

Wybierz do której grupy będzie należeć Twoje dziecko

 
 

Wybrane galerie zdjęć z życia przedszkola


Zobacz jak przez wiarę odkrywamy inny świat, świat w którym widzi się więcej i głębiej.
 

Zielone Przedszkole 2017

Zielona noc dla odchodzących dzieci z przedszkola 22

Robienie muffinek na festyn

Spotkanie muzyczne "Cudowny skrzypek - skrzypce"