GRUPA ŻABEK


Do tej grupy uczęszcza dwadzieścioro pięcioro dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat i są to najmłodsze nasze pociechy.

Sala grupy urządzona jest z uwzględnieniem wieku dzieci. Jest ona dwuczęściowa, przedzielona na pół przez rozsuwaną roletę.

W pierwszej części bardzo słonecznej przeznaczonej do zajęć z dziećmi znajdują się stoliki z krzesełkami dostosowane do zróżnicowanego wzrostu dzieci, przybory do rysowania, malowania i wszelkich prac plastycznych, regały z szufladami dla dzieci.

Druga część sali przeznaczona jest do zabaw dziecięcych. Znajdują się tu różne kąciki zabaw takie jak: kącik lalek, pudełka z różnego rodzaju klockami, szafki z samochodami, duże maskotki, oraz gry planszowe, puzzle i książeczki z bajkami przeznaczone do oglądania przez dzieci. W pomieszczeniu tym znajduje się także tablica, na której umieszczane są prace dzieci z zajęć z języka angielskiego (pozostałe prace plastyczne dzieci umieszczane są na tablicy w szatni), kącik muzyczny z instrumentami wykorzystywanymi głównie podczas zajęć z rytmiki oraz pianino. W tej części sali również dzieci leżakują po obiedzie.

Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest tu z całą grupą, w małych zespołach i indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.

Dzieci z tej grupy uczęszczają na zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, rytmika, religia, taniec towarzyski, logopedia uczestniczą w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych, które odbywają się w placówce. Razem z grupą starszą wyjeżdżają na wspólne wycieczki organizowane poza teren przedszkola.