Ozdoby i upominki choinkowe

OZDOBY CHOINKOWE

Okres Adwentu jest także czasem wykonywania bożonarodzeniowych ozdób, strojenia swoich sal i innych pomieszczeń by podkreślić wyjątkowość tego okresu i pomóc dzieciom w przeżywaniu jego treści. Ozdoby choinkowe stanowią jeden z ważnych elementów religijnego przeżywania uroczystości Bożego Narodzenia w rodzinie. W dawnej Polsce ozdoby choinkowe stanowiły głównie wyroby ręczne rodziców i dzieci. Cała rodzina wykazywała w tym często uzdolnienia artystyczne i doskonaliła je..

PRZYGOTOWANIE UPOMINKÓW GWIAZDKOWYCH

Zwyczaj ten ma swoje głębokie uzasadnienie teologiczne. Upominki są symbolem największego daru, jaki został nam dany: Syna Bożego, a wraz z Nim ogromne bogactwo darów duchowych, nadprzyrodzonych. Ponieważ Pan Bóg nas tak hojnie obdarował, winniśmy również obdarowywać się wzajemnie. Szczególnie dzieci mają prawo do tego, aby przeżyć w wieczór wigilijny radość płynącą z przyjścia Boga do ludzi. Tej prawdy teologicznej upominki nie powinny przesłaniać, ale ją uwydatniać. Przeżywając Adwent i przygotowując się na pamiątkę przyjścia Boga do ludzi staje się nam znowu jasne, że Bóg nas kocha, dlatego dał nam Swego Syna. W tej wielkiej radości okazujemy sobie nawzajem szczególne wyrazy życzliwości i obdarowujemy się upominkami. Sprawiamy radość przede wszystkim tym, o których nikt nie pamięta, o ubogich i samotnych oraz cierpiących i smutnych.

Te i wiele innych obrzędów i rytuałów możemy znaleźć w znakomitej książce „Rytuał rodzinny". Znaleźć tam można również przykładowe modlitwy, litanie i całe schematy nabożeństw, które można odprawiać w domu w czasie wszystkich okresów liturgicznych. Gorąco polecamy szczególnie rodzicom, chcącym przekazać swoim dzieciom piękną tradycję świętowania!