GRUPA WIEWIÓREK


Do grupy starszej uczęszcza dwadzieścioro pięcioro dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Dzieci w tej grupie objęte są rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Grupa starsza zajmuje jedno pomieszczenie, w którym odbywają się zarówno zajęcia jak i zabawy dzieci.

Sala wyposażona jest w stoliki i krzesła z uwzględnieniem zróżnicowanego wzrostu dzieci, regały z szufladami gdzie każde dziecko ma swoją szufladę, w której przechowuje swoje podręczniki, zeszyty, prace plastyczne oraz swoje „skarby”.

W pomieszczeniu tym znajdują się tablice, na których dzieci przygotowują się do nauki pisania.

W sali tej większość miejsca zajmują gry planszowe i strategiczne, puzzle, klocki konstrukcyjne wszelkiego rodzaju i o różnym stopniu trudności, małe samochody i drobne zabawki, książki do czytania przez dzieci, wszelkiego rodzaju encyklopedie, książki naukowe napisane przystępnym i zrozumiałym językiem dla dzieci w ich wieku.

Dzieci z tej grupy uczęszczają na zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, rytmika, religia, taniec towarzyski, matematyka z elementami terapii pedagogicznej, zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty kulinarne, logopedia, uczestniczą w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych, które odbywają się w placówce. Razem z grupą młodszą wyjeżdżają na wspólne wycieczki organizowane poza teren przedszkola.

Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest tu z całą grupą, w małych zespołach i indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.