Anielinek

Przedszkole Niepubliczne "Anielinek" w Otwocku prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek jest placówką niepubliczną wychowującą dzieci w wierze rzymsko-katolickiej. Jego celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci w duchu wiary katolickiej. Przedszkole zlokalizowane jest przy Domu Generalnym Zgromadzenia. Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko uczy się rozumieć siebie, innych, otaczający świat, a także poznaje Boga i uczy się z Nim rozmawiać poprzez modlitwę. Jest tu realizowany program edukacji zatwierdzony przez MEN, rozszerzony o cały szereg zajęć dodatkowych takich jak religia, rytmika, plastyka, język angielski, matematyka, logopedia, taniec towarzyski. Dodatkowo organizujemy wycieczki, które mają na celu przede wszystkim poznawanie i rozmiłowanie w ojczystym kraju; rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszej Polski, poznanie jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.

Wszystkie nasze działania mają za zadanie służyć coraz lepszemu funkcjonowaniu Przedszkola, lepszej współpracy z rodzicami powierzonych nam dzieci a przede wszystkim dzieciom, które w naszej placówce podejmują trud wzrostu i rozwoju swojego "małego człowieczeństwa". Zadaniem wspólnoty wychowawczej Przedszkola jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska społecznego i przedszkolnego oraz nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego w placówce.

Najważniejszą według nas cechą dobrego Przedszkola jest jego rodzinna atmosfera i współdziałanie wszystkich osób odpowiedzialnych za rozwój konkretnego dziecka. Wówczas bowiem w pełnym zaufaniu, akceptacji i życzliwości można poruszać w rozmowach różne trudne tematy dotyczące zarówno wychowania dzieci jak i działalności Przedszkola. W swojej codziennej pracy staramy się wspierać rodziców w ich trudzie wychowywania małego człowieka.

Dlaczego Anielinek?

Nasze Przedszkole zlokalizowane jest przy Domu Generalnym w Otwocku, rozpoczęło ono swoją działalność w nowo wybudowanym budynku 1 października 1992 roku.
14 października 2001 roku zostało nadane przedszkolu imię Świętych Aniołów Stróżów ze świętem patronalnym w dniu 2 października. Przedszkole otrzymało nazwę „Anielinek”.

Dlaczego Anielinek?Przez wiarę odkrywamy inny świat, świat, w którym widzi się więcej i głębiej. Trzeba mieć oczy i duszę dziecka, by dostrzegać działanie Aniołów Stróżów, którzy są dani nie tylko dzieciom, ale nam wszystkim. Ileż pokoju daje nam świadomość, że dzieci nie są same, że ich Anioł je strzeże, że są bezpieczne, że on pomaga nam również w ich wychowywaniu.

Imię Przedszkola „Anielinek” nadano także w nawiązaniu do historii Zgromadzenia ze względu na istnienie w okresie międzywojennym domów dziecka o nazwach „Teresinek” i „Antoninek”. Kontynuacja podobnie brzmiących nazw jest niejako hołdem dla wszystkich Sióstr, które poświęcały się i poświęcają pracy opiekuńczo-wychowawczej, pragnęłyśmy aby Przedszkole przez swoja nazwę było niejako wszczepione w korzenie naszego Zgromadzenia.

Najważniejszą według nas cechą dobrego Przedszkola jest jego rodzinna atmosfera i współdziałanie wszystkich osób odpowiedzialnych za rozwój konkretnego dziecka. Wówczas bowiem w pełnym zaufaniu, akceptacji i życzliwości można poruszać w rozmowach różne trudne tematy dotyczące zarówno wychowania dzieci jak i działalności Przedszkola. W swojej codziennej pracy staramy się wspierać rodziców w ich trudzie wychowywania małego człowieka.

Cieszymy się, że nasze Przedszkole jako placówka katolicka może zaoferować tak wiele rzeczy, które pomagają zbliżyć się rodzicom do swych dzieci, dzieciom do rodziców, a przede wszystkim nam wszystkim do Boga poprzez wspólną wędrówkę ku Niemu.

Artykuł pochodzi z pracy magisterskiej s. Teresity Owsiejko "Przedszkole Niepubliczne - Anielinek - prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku" Warszawa 2005

Galeria zdjęć