Zasady i zwyczaje


[popup_trigger id="1027" tag="h3"]Wypożyczanie książek i czasopism z przedszkola[/popup_trigger]

[popup_trigger id="1034" tag="h3"]Leki w przedszkolu[/popup_trigger]

[popup_trigger id="1045" tag="h3"]Dzień ulubionych zabawek[/popup_trigger]

[popup_trigger id="1051" tag="h3"]Czytanie bajek przez rodziców[/popup_trigger]

[popup_trigger id="1055" tag="h3"]Nieobecności dzieci w przedszkolu[/popup_trigger]

[popup_trigger id="1058" tag="h3"]Przyprowadzanie i odbieranie dziecka[/popup_trigger]

[popup_trigger id="1065" tag="h3"]Zasady obowiązujące dzieci w przedszkolu[/popup_trigger]

[popup_trigger id="1069" tag="h3"]Rodzice w Anielinku[/popup_trigger]

[popup_trigger id="1074" tag="h3"]Czas pracy w przedszkolu[/popup_trigger]