Opłaty

Opłata całkowita jest płatna do 10-tego każdego miesiąca przelewem na konto Przedszkola. Za każdy dzień opóźnienia naliczane są odsetki ustawowe.

BANK PKO BP o/ OTWOCK NR 22 1020 1127 0000 1102 0205 7511 

 

PROSIMY O PILNOWANIE I DOSTOSOWANIE SIĘ DO TERMINU OPŁAT !!!

 

Opłaty stałe comiesięczne:

1. Opłata miesięczna -  stała 200,00 zł (niezależnie od obecności dziecka), drugie dziecko - 180,00 zł.

2. Stawka dzienna żywieniowa 12,50 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Obecnie usługi żywieniowe pełni firma cateringowa "Wersal Catering,

3. Rada Rodziców 65,00 zł.

 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

1. Religia – 1 raz w tygodniu w obu grupach,

2. Psycholog – obserwacje, diagnoza, konsultacje,

3. Język angielski

 

Zajęcia dodatkowe płatne – opłaty miesięczne:

1. Zajęcia matematyczne z elementami terapii pedagogicznej (1 raz w tygodniu w grupie Wiewiórek) - 25,00 zł

2. Taniec towarzyski w obu grupach 40,00 zł (1 raz w tygodniu) - dla chętnych,

3. Rytmika w obu grupach 35,00 zł (2 razy w tygodniu),

4. Terapia Logopedyczna 1 zajęcia indywidualne 30,00 zł - dla chętnych,

5. Zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  w obu grupach 35,00 zł (1 raz w tygodniu) - dla chętnych.

 

Opłaty jednorazowe:

1. PZU 42,00 zł (opłata jednorazowa na początku roku przedszkolnego),

2. Wpisowe 300,00 zł, kolejne dziecko - 150,00 zł.

2. Wyprawka (na materiały plastyczne) – 50,00 zł – wrzesień,

3. Wyprawka (na materiały plastyczne) – 50,00 zł – luty.

4. Podręczniki (wrzesień) – kwota uzależniona od wieku dziecka i wydawnictwa z jakiego są zakupione podręczniki.

3. Karty magnetyczne – 50,00 zł