Opłaty

Opłata całkowita jest płatna do 10-tego każdego miesiąca przelewem na konto Przedszkola. Za każdy dzień opóźnienia naliczane są odsetki ustawowe.

BANK PKO BP o/ OTWOCK NR 22 1020 1127 0000 1102 0205 7511 

 

PROSIMY O PILNOWANIE I DOSTOSOWANIE SIĘ DO TERMINU OPŁAT !!!

 

Opłaty stałe comiesięczne:

1. Opłata stała miesięczna wynosi 350,00 zł, drugie dziecko - 300,00 zł.

2. Stawka dzienna żywieniowa 14,50 zł wyliczana zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu.

 

W opłacie stałej zawierają się:

1. Religia

2. Zajęcia z rytmiki

3. Język angielski

4. Psycholog - obserwacje, diagnoza, konsultacje,

5. Terapia logopedyczna

6. Wycieczki, teatrzyki, warsztaty

 

Pozostałe zajęcia (dla chętnych) dodatkowo płatne:

1. Zajęcia matematyczne z elementami terapii pedagogicznej (w grupie Wiewiórek)

2. Taniec towarzyski

3. Zajęcia z ceramiki

4. Zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

5. Gimnastyka korekcyjna 

 

Opłaty inne:

1. PZU 42,00 zł (wrzesień),

2. Wpisowe 300,00 zł.

3. Wyprawka - 50,00 zł – wrzesień/luty,

4. Podręczniki (wrzesień) – kwota uzależniona od grupy,

5. Karty magnetyczne - 10,00 zł/szt.