TRIDUUM PASCHALNE

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ANIELINEK”

W OTWOCKU 

W okresie Wielkiego Postu staramy się ukazywać dzieciom Chrystusa jako dobrego Pasterza i Zbawiciela, który umarł za nas z miłości abyśmy mogli być z Nim w niebie i dlatego poszukuje nas jako swoich „zaginionych owiec”.

W okresie Wielkiego Postu (podobnie jak w Adwencie), zachęcamy dzieci do podejmowania pracy nad sobą, swoim zachowaniem, by poprzez okazywaną innym ludziom miłość, dobre uczynki i postanowienia wielkopostne  podziękować Chrystusowi za Jego bezgraniczną miłość do nas. W pierwsze dni Wielkiego Tygodnia (Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę) przygotowujemy się szczególnie do Świąt Wielkiej Nocy, poprzez świętowanie z dziećmi Triduum Paschalnego

 1. Wielki Poniedziałek przeżywamy wspólnie treści związane z liturgią Wielkiego Czwartku - Ostatnią Wieczerzą i ustanowieniem Eucharystii
 • wspólnie z dziećmi czytamy fragmenty z Ewangelii opisujące Ostatnią Wieczerzę,
 • wspólnie z dziećmi idziemy do Kaplicy na spotkanie z Księdzem. Ksiądz opowiada nam o Darze Kapłaństwa i o Ostatniej Wieczerzy, każde dziecko jest na koniec pobłogosławione Najświętszym Sakramentem,
 • rozmawiamy o kapłanach w kościele ich misji i posłudze, podczas modlitwy dziękujemy Bogu za ich powołanie i modlimy się o ich wierność,
 • wspólnie z dziećmi przygotowujemy ucztę podczas, której dzielimy się chlebem i sokiem winogronowym na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.

2. Wielki Wtorek przeżywamy wspólnie treści związane z liturgią Wielkiego Piątku - Tajemnice Męki i Śmierci Pana Jezusa

 • Wspólnie przygotowujemy dla każdego dziecka krzyżyk z patyków lub dzieci przynoszą juz gotowe krzyże z domu,
 • Przygotowujemy i rozważamy Drogę Krzyżową w kaplicy lub w lesie trzymając w rękach wykonane przez nas krzyże i chodząc od stacji do stacji (w kaplicy) lub od drzewa do drzewa (w lesie) z przyczepionymi ilustracjami drogi krzyżowej.
 • Wspólnie z dziećmi w tym dniu udajemy się także do kaplicy na krótką Adorację Najświętszego Sakramentu by podziękować Panu Jezusowi za nasze Zbawienie.
  • wspólnie z dziećmi Adorujemy Krzyż Pana Jezusa poprzez ucałowanie Go,

3. Wielka Środa przeżywamy wspólnie treści związane z liturgią Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania

 • W tym dniu odbywa się w naszym przedszkolu już swoiste świętowanie Wigilii Paschalnej i radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa.
 • Dzieci przynoszą z domu przygotowaną święconkę w koszyczkach i świecę od Chrztu Świętego,
 • Zapraszamy do przedszkola kapłana i przeżywamy wspólnie obrzęd poświęcenia koszyczków wielkanocnych przygotowanych przez dzieci,
 • Razem z zaproszonym kapłanem odnawiamy z dziećmi nasze przyrzeczenia chrztu świętego - każde dziecko (w miarę możliwości) trzyma w ręku świecę od Chrztu,
 • Przygotowanie razem z dziećmi wspólnej uczty paschalnej (nakrycie stołu białym obrusem, wyłożenie na wspólny stół wszystkich produktów przyniesionych w koszyczkach),
 • Odczytanie fragmentu z Ewangelii o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
 • dzielenie się jajkiem składając sobie życzenia wielkanocne - każde dziecko wykonuje kartkę świąteczną dla kolegi lub koleżanki, siedząc w kole każdy losuje karteczkę z imieniem dziecka (lub nauczyciela), któremu wręcza przygotowaną przez siebie kartkę wielkanocną i składa życzenia świąteczne.
 • Wspólna radość i uczta.
 • Wspólne poszukiwanie na placu zabaw lub w przedszkolu prezentów od wielkanocnego zajączka i dzielenie się nimi.

Opracowała s. Teresita Owsiejko OSB