Czytelnia

19 lipca 2017

Msza Święta krok po kroku część 15 „Tajemnica kropli wody”

W momencie składania Bogu mszalnych darów ma miejsce niepozorny gest, pełen głębokiego znaczenia: mała kropla wody zostaje zmieszana z winem w kielichu. Staje się winem, zostaje w nie przemieniona. […]
19 lipca 2017

Msza Święta krok po kroku część 16 „Niech Pan przyjmie ofiarę”

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego Imienia, a także na pożytek nasz i całego […]
19 lipca 2017

Msza Święta krok po kroku część 17 „Dziękczynienie”

Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, […]
19 lipca 2017

Msza Święta krok po kroku część 18 „Święty”

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Bóg jest święty, […]
19 lipca 2017

Msza Święta krok po kroku część 19 „Przeistoczenie”

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE. […] BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ, NOWEGO […]
19 lipca 2017

Msza Święta krok po kroku część 20 „Wielka Tajemnica Wiary”

Gabriel Marcel, egzystencjalista, nawrócony na katolicyzm w wieku czterdziestu lat, dokonał w swojej filozofii rozróżnienia pomiędzy tajemnicą a problemem. Otóż problem to jakaś zagadka, której chwilowo nie potrafię rozwiązać. […]
19 lipca 2017

Msza Święta krok po kroku część 21 „Modlitwa Wstawiennicza”

Kiedy siedzimy razem na rodzinnym spotkaniu i cieszymy się sobą, wspominamy również tych, którzy z jakichś powodów są przy stole nieobecni. W gronie spotykających się przyjaciół padają imiona ludzi, […]